Bookitut.ru

Koľkých

Naše modlitby by mali vo všeobecnosti hľadať požehnanie, pretože Boh vie, čo je pre nás dobré...

Nezneužívajte skryté znalosti. Myšlienka je materiál. Toto vyhlásenie je všetkým známe a myšlienka obsiahnutá v slove je viac materiálna ako jednoduchá myšlienka, takže buďte opatrní so slovom. Nemôžu len uzdraviť a urobiť šťastnú, ale poškodiť a zničiť.

Nikdy nepoužívajte slovo pre zlé k iným ľuďom, pretože zlo sa vždy vracia, rovnako dobre, mimochodom. Preto konaj dobré skutky a tvoja dobrota sa zvýši.

Ak chcete ublížiť osobe, nezabudnite, že vaša akcia môže byť proti. Toto nie je Newtonov zákon, taký je zákon života.

Ak chcete ovplyvniť osobu a nemáte nič, musíte si uvedomiť, že nie je možné podriadiť sa akejkoľvek osobe. Dôvody sú iné: Som strážca na osobu, je veľmi silný, má silný strážny anjel atď.

Okrem toho, lásku kúzlo, ale nemali by ste dúfať, že váš milovaný človek okamžite ponáhľať na krk, najmä ak nie ste viazaní na túto osobu skorší vzťah lásky.

Tiež nemôžete zľavu osudu. Nespravujete žiadny biznis, sprisahania vám nepomôžu... no, možno máte úplne iný účel a iný spôsob, jednoducho vám pomôžu, a vy pretrvávate - len veci šišky a ochorenie.

Dievčatá sa často nedokážu oženiť, keď sa im to páči. Ste si istý, že váš osud nie je neskoré manželstvo? Na tom nie je nič zlého. Bude to zlé, ak sa po tom všetkom vydáte, použijete milostné kúzla a rituály meniaceho sa osudu, nakoniec sa rozvádzate a život nebude sladký, a Boh zakážete, že dobrý manžel pre vás nezmizne, keď idete za druhým.

A predsa - žijú v súlade s Bohom. Bohužiaľ, pre ľudí, ktorí sú chorí, obzvlášť tvrdí a beznádejní, sa tí, ktorí im sľubujú, že ich zbavia svojej choroby, niekedy stanú nespornou autoritou. A samozrejme tí, ktorí túžia po rýchlom a ľahkom uzdravení, si okamžite neuvedomujú cenu tohto uzdravenia. Prijímanie dočasnej úľavy od fyzického utrpenia, osoba, naivitou a náboženskou negramotnosťou, za to platí príliš veľa. Ničí svoju dušu i svoje telo. Pravý veriaci vie, že telesné choroby sú dôsledkom nášho hriešneho života, nedodržiavajúc prikázania Pána, padajúce od Svätej Cirkvi. Choroba spôsobuje, že človek premýšľa o svojom postoji k Bohu, mení svoj život. Potom je tu uzdravenie, niekedy nepostrehnuteľné pre človeka, bez zjavného zázraku. A existujú prípady zázračného uzdravenia, aby sa posilnili tí, ktorí majú vieru.

Aplikácie. Modlitby použité v knihe

Modlitby - úprimné žiadosti o pomoc, adresované Bohu, Matke Božej, niektorému zo svätých, sú jednou z hlavných zložiek tradičnej medicíny a spravidla sa vyslovujú aj počas liečby sprisahaniami, ale je lepšie sa radšej uchýliť k modlitbe, než ku konšpiráciám, ktoré sú príjemné Bohu. a kúzla, najmä ak sú zamerané na zlého človeka.

Každý kresťan je povinný modliť sa denne, ráno a večer, pred jedlom a po jedle, pred začiatkom a koncom každej práce.

Ranná modlitba je vďačnosťou Bohu za to, že nás včera v noci držal a žiadal o Jeho požehnanie a pomoc pre ten deň, ktorý začal.

Je potrebné sa modliť nielen za seba, ale aj za tých, ktorí vás urážajú, aby ste boli očistení od zla a aby ste sa zdržali hriechu.

Denné modlitby o ich zdraví a ich blízkych.

Večerná modlitba je vďačnosťou Pánovi za dobre prežitý deň a prosím, zachráňte v nadchádzajúcej noci.

Aby ste mohli úspešne a bezpečne pracovať, musíte tiež najprv požiadať Boha o požehnanie a pomoc pre prácu vpred, a na konci poďakovať Bohu.

Ak sa modlíte v depresívnom stave, potom do vás vstúpi Božia milosť, ktorá neutralizuje energiu temna a doplní vašu stratenú silu.

Je potrebné modliť sa úctivo a pomaly, s pozornosťou a bez rozruchu, pretože modlitba je rozhovor s Bohom. Ak je čas krátky, je lepšie si prečítať jednu alebo dve modlitby, dať ostatných stranou na vhodnú blízku budúcnosť.

Ak je pri čítaní knihy dôležité nielen čítať ju, ale aj myslieť na ňu, ak je v normálnom rozhovore dôležité nielen povedať, ale aj počúvať druhú, potom, keď čítate modlitbu, mali by ste premýšľať nad jej slovami a keď ste povedali modlitbu Bohu, mali by ste počúvať Jeho odpoveď,

Skutočná modlitba vytvára osobitnú náladu v živote kresťana a určuje jeho činy, správanie a v tomto je výsledkom modlitby.

Náš otec

Náš Otče, si ty v nebi! Posväť sa meno tvoje, prijdi tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa stane, jako v nebi i na zemi!

Daj nám dnes náš každodenný chlieb. a nechajme náš dlh, keď ho necháme na nášho dlžníka; A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc a sláva Otca i Syna a Ducha Svätého, a teraz i na veky i na veky vekov. Amen.

Pieseň Panny Márie (Panna Mária)

Panna Mária Bože, raduj sa! Pán milosrdný je s vami! Blahoslavení ste v manželkách, a blahoslavený je plod vášho života, ako tvoj Spasiteľ niesol naše duše.

Modlitba od všetkých chorôb k divákom Cyrus a John

Zo všetkých našich chorôb je naše utrpenie neľútostné, uchyľujeme sa k vám, svätí diváci Cyrus a John. Lebo ste kázali, že choroba duše je najťažšia zo všetkých neduhov tela.

A keď je duša chorá hriechmi, často sa telo dostane do choroby. Vieme, že s chorobami hriechov sme očistení, ale modlime sa k svätým zázrakom, Pánu, aby nám On odpustil naše hriechy.

A keďže sme slabí a bezmocní a naše silné stránky v chorobách sú vyčerpané, nenechali by sme nás zomrieť, deprimovaní.

Zrýchľujte nás, aby sme pomáhali a liečili naše choroby, bevozmeshennye lekári, takže po zotavení, v pokání, strávime naše dni v pokoji, ukončíme naše životy a v súdny deň s naším čistým srdcom sa zjavia pred očami sudcu vesmíru, Božieho srdca, ktorého spievame a chválime navždy.

Modlitba k svätým Guria, Simona a Aviva

O svätej mučeníke Krista a spovedníkovi bez strachu Guria, Simone a Aviv!

Vypočujte nás pred svätou ikonou ľudí, ktorí sa modlia a žiadajú o vašu pomoc a príhovor!

Nech vám Boh dá milosť od Boha, svätca Jeho svätého, ktorý je patrónom a ochranou zbožného kresťanského manželstva, preto oslavujeme pamiatku mučeníkov vašej smrti, vážne prosíme: modlite sa Kristus, náš Boh, pokoj a harmónia s kresťanskými manželmi a pokoj a harmónia vernosť, zbožnosť a čistota medzi nimi prosperujú!

S pomocou vašich svätých modlitieb by mali byť zavádzajúci manželia a tí, ktorí sa navzájom opustili, osvietení a budú nasledovať cestu pravdy, ich mätúce a horké k sebe navzájom, poučovať ich a znovu ich spájať do dobrého kresťanského života!

Pre ňu, potešenia od Boha, modlite sa k balíčkom, nezanikneme v našej Gorech, prijmite tento hlas našej modlitby!

Kiež by som vás strážil svojimi modlitbami a príhovormi a oslavoval Pána Ježiša Krista. Všetka sláva, česť a uctievanie s večným Otcom a Duchom Svätým navždy a vždy sa mu hodia.

Modlitba k Svätej Veľkej Martyr Panteleimon liečiteľ pre všetky choroby

Pre teba, ako bezdôvodného doktora, pre potešujúceho smútku, bohatšieho z tých, čo nie sú, sa teraz uchýlime k Saint Panteleimon.

Keď ste sa naučili svetské umenie medicínskeho sveta, keď ste sa naučili, verili ste v Krista a od Negodoru uzdravení, bez zbytočných chorôb, ste ich uzdravili.

Váženie všetkého nášho bohatstva chudobným, chudobným, sirotám a vdovám rozdávajúcim v putách chorých, ktorých ste navštívili, svätého utrpenia Krista a uzdravili ich uzdravovaním, konverzáciou a dávaním.

Pre vieru v Krista, on zažil rôzne trápenia, bol si odrezaný svojím mečom, a pred tvojou smrťou sa ti Kristus zjavil volal Panteleimon, to je všetko milosrdný, pretože ti dal milosť, aby si vždy milosrdenstvo dal všetkým, ktorí k tebe prúdia za každých okolností a bolestí.

Počujte nás, svätého mučeníka, ktorý vás uctieva s vierou a láskou, pretože ste boli nazývaní milosrdnými zo samotného Spasiteľa Krista a vo svojom pozemskom živote dal uzdravenie iným, nedal iným útechu ostatným, bez toho, aby nechal nikoho nechať bez problémov.

Tak teraz, nepopieraj a neopúšťaj nás, Saint Panteleimon, ale pozor a ponáhľaj sa, aby nám pomohol; Uzdravujte a uzdravujte zo všetkého smútku a nevoľnosti, oslobodte sa od nešťastia a nešťastí a vylejte Božské pohodlie do našich sŕdc tak, aby naše telo a duch mohli byť veselí, oslavujeme Krista Spasiteľa na veky. Amen.